Impjante dhe Makineri

1-Impianti i linjes se temperimit perbehet nga keto seksione:

– Seksioni i ngarkimit te xhamit
– Seksioni i nxehtesise
– Seksioni i ftohjes
– Seksioni i shkarkimit te xhami

2- Impiant per prerjen ne menyre te automatizuar te xhamit.

3- Makineri Zmusimi Bilaterale

4- Makineri Bombardimi

5- Makineri Gdhendje Xham

6-Makina transporti 4 cope

7-Makineri prerje xhami

8-Furre Laminimi