Projektet janë arritjet që flasin për sukseset tona.

Autopasion

Universiteti Aldent

Yacht Hotel

Supreme Hotel & Spa

Square 21

Rolling Hills

Milo 2000

Pazari i ri Tirane

Green Coast

Billa

Gral Medical